Výsledky

Zde naleznete výsledky OS Jihlava. U závodů mistrovství OS, kde nebyly splněny počty holubů a chovatelů dle ZŘ (150/20) jsou použity k výpočtu mistrovství OS výsledky MDTVČ - jedná se o závody Landen 1,2 a Oostende. Prosím chovatele o kontrolu výsledků tak, aby reklamace proběhly do 22. 8. 2013. Potom budou výsledky odeslány k výpočtu nadoblastních soutěží a reklamace nebudou již možné.

Citace ze ZŘ (důvod přepočítávání výsledků):

§ 17 Výpočet výsledků.

1. Výsledky lze vydávat při účasti nejméně 20 chovatelů a 150holubů a pouze takové výsledky lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží OS, zemských a celostátních.