2014

Start Rokycany 1, 4.5.2014

Start Tachov 1, 8.5.2014

Start Amberg 1, 11.5.2014

Start Ansbach 2, 25.5.2014

Start Tachov 2, 1.6.2014

Start Koblenz 1, 1.6.2014

Start Ansbach 3, 8.6.2014

Start Ansbach 4, 14.6.2014

Start Aschaffenburg ZZ, 22.6.2014

Start Rokycany 2, 28.6.2014

Start Tachov 3, 6.7.2014

Start Amberg 2, 12.7.2014