Start Aschafenburg

23.06.2013 07:29

Start holubů proveden v 5:50.