Konference OS

06.11.2013 19:46

Volební konference OS Jihlava

se uskuteční 13.11.2013 od 18:00 hodin v hotelu Vysočina v Chotěboři.

Program konference:

1. Hlasování o přijetí nových ZO

2. Volby do výboru a KRK OS

Počty mandátů jednotlivých ZO byly zaslány mailem všem předsedům základních organizací a vycházejí z počtu členů ZO k 31.12.2012! Zároveň byli předsedové mailem informování o navržených kandidátech na předsedu OS, kandidátech do výboru OS a KRK.